Watervogels

Het betreft hier eenden, ganzen en zwanen. Deze groep huisdieren hebben net als de andere huisdieren een lange geschiedenis met de mens. Jaren waren zij zelfs in dienst van deze mens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dons voor kussens en bedden maar ook eieren en vlees.  

 Voor de eenden en ganzen geldt dat er gedomesticeerde en niet gedomesticeerde dieren worden gehouden in de hobby.  
  
Alle gedomesticeerde eenden stammen af van de wilde eend.  Ik noem een aantal rassen : spreeuwkopeend, indische loopeend en b.v. pekingeend.                                                                        

 Voor de gedomesticeerde ganzen geldt hetzelfde,  deze stammen vooral af van de grauwe gans b.v. Emdener gans of krulveergans. 
Zwanen zijn altijd zichzelf gebleven ook al werden ze voor menselijk nut gehouden.  Verder worden bijna alle in het wild voorkomende eenden, ganzen en zwanen-- dus niet gedomesticeerd- door hobbyfokkers gehouden. De andere watervogels zoals rallen, koeten enz. vallen onder de siervogels.