Siervogels

Onder siervogels worden in onze hobby verstaan, hoenderachtigen maar geen kippen.  Om een idee te geven o.a. fazanten, pauwen, parelhoenders, kalkoenen enz.                                      
Voor de meeste dieren uit deze groep geldt  dat het oorspronkelijke dieren zijn d.w.z. zoals ze in de natuur voorkomen. Wel komen er een aantal verschillende kleurslagen voor zoals bonte en witte pauwen en verschillende kleurslagen parelhoenders en kwartels.                                                               
Er bestaan heel bijzondere dieren in deze groep zoals b.v. pauwfazanten en frankolijnen.                  

De meeste dieren uit deze groep zijn voor de wat ervaren  fokker / liefhebber ook al omdat de huisvesting speciale aandacht vraagt.