Nieuws van de NBS

18-02-2017 09:30

Nieuws voor de duivenfokkers,

In het afgelopen jaar is het idee ontstaan om de Open Keurdag te gaan combineren met het voorjaarsoverleg van de NBS. Deze samenwerking tussen de Keurmeestersvereniging en het NBS bestuur  is nu concreet uitgewerkt en de dag gaat plaatsvinden op 18 februari a.s.

Het programma voor de dag ziet er  als volgt uit:

9.30 -11.30 overleg NBS

•             Evaluatie erecertificaten m.b.t het aantal te keuren duiven

•             Evaluatie toekenning hoofdereprijzen

•             Rol Speciaalclubs

•             Stand van zaken keurmeestersopleiding

•             Vogelgriep en duiven.

11.30-12.00 uur uitloop programma NBS

12.00 lunch

12.45 – 16.00 Open Keur(mid)dag.

Locatie: Pluimvee museum te Barneveld. Hessenweg 2A te Barneveld

De volgende rasbesprekingen  gaan op deze middag  plaatsvinden:

Steigerkropper door Peter v.d. Spek

Stettiner Tuimelaar door Aad Stout

Thuringer Ooievaar door Hans Schipper

Hagenaar door Hennie Schwarz

Aan het einde van dit programma biedt de KV u een hapje en een drankje aan.

Lunchbonnen a 12 euro verkrijgbaar aldaar.

In verband met de lunch willen wij u vragen zich aan te melden  bij de secretaris van de NBS op het mailadres : secretaris@sierduif.nl